Баранина

Тушка барашка
559 руб за 1кг
Тушка барашка
Шея барашка
589 руб за 1кг
Шея барашка
Лопатка барашка
589 руб за 1кг
Лопатка барашка
Окорок барашка
679 руб за 1кг
Окорок барашка
Каре барашка
750 руб за 1кг
Каре барашка
Окорок барашка бескостный
879 руб за 1кг
Окорок барашка бескостный
Лопатка барашка бескостная
789 руб за 1кг
Лопатка барашка бескостная
Ливер барашка
350 руб за 1шт
Ливер барашка
Пол туши барашка
559 руб за 1кг
Пол туши барашка
Курдюк
559 руб за 1кг
Курдюк
Сетка жировая баранья
179 руб за 1кг
Сетка жировая баранья
Грудинка барашка бескостная
529 руб за 1кг
Грудинка барашка бескостная
Фарш говядина+баранина
469 руб за 1кг
Фарш говядина+баранина
Кости бараньи
79 руб за 1кг
Кости бараньи
Грудинка, ребра барашка
450 руб за 1кг
Грудинка, ребра барашка
Седло барашка
750 руб за 1кг
Седло барашка
Яйца бараньи
28%
259 руб за 1кг
Яйца бараньи
Языки бараньи
549 руб за 1кг
Языки бараньи
Жир бараний (обрезь)
100 руб за 1кг
Жир бараний (обрезь)