Баранина

Тушка барашка
510 руб за 1кг
Тушка барашка
Пол туши барашка
530 руб за 1кг
Пол туши барашка
Каре барашка
850 руб за 1кг
Каре барашка
Окорок барашка
650 руб за 1кг
Окорок барашка
Окорок барашка бескостный
850 руб за 1кг
Окорок барашка бескостный
Лопатка барашка
600 руб за 1кг
Лопатка барашка
Лопатка барашка бескостная
750 руб за 1кг
Лопатка барашка бескостная
Шея барашка
450 руб за 1кг
Шея барашка
Грудинка барашка
430 руб за 1кг
Грудинка барашка
Ребра барашка
430 руб за 1кг
Ребра барашка
Грудинка барашка бескостная
430 руб за 1кг
Грудинка барашка бескостная
Курдюк
550 руб за 1кг
Курдюк
Ливер барашка
199 руб за 1шт
Ливер барашка
Сетка жировая баранья
169 руб за 1кг
Сетка жировая баранья
Кости бараньи
60 руб за 1кг
Кости бараньи
Яйца бараньи
16%
300 руб за 1кг
Яйца бараньи
Языки бараньи
550 руб за 1кг
Языки бараньи
Фарш говядина+баранина
320 руб за 1кг
Фарш говядина+баранина